วงการทุเรียนชายแดนใต้จากโควิด ตลาดไม่มี ถูกกดราคา ได้เสียต้องลุ้นเสี่ยงวันต่อวัน

ตลาดยะลาสามารถซื้อทุเรียนได้อย่างน้อย 300 ตันต่อวัน แต่ในช่วงโรคระบาดโควิดอย่างแสนสาหัส พวกเขาจะสามารถขายทุเรียนได้เหมือนทุกปีหรือไม่