เชิญตัวแม่บ้านแล้วปล่อย แต่เจ้าหน้าที่แจ้งจะมาเชิญตัวอีกครั้ง

เชิญตัวนางสาวมารีแย (สงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี อาชีพ แม่บ้าน ไปที่ ค่ายฉก. มารีแย มีลูก 6 คน หญิง 3 ชาย…